Müessir

Viyana’da Sulh ceza partneriniz olarak müessir davalarına bakmaktayım
Müessir fiil, kimseye bedensel zarar veren bedensel bütünlü
ğünü ve sağlığını bozan. Bu tanım hekimlerde ceza gerektebilir ve bundan dolayı bir sınır çizmeliyiz ki sadece muvafakatname olmadığı zaman bu fiil müessir fiil olarak tanımlamaktadır.

Viyana’daki mahkemelerde Ceza kanununlu müessir davalarda profesyonel bir savunma yaparak danışılan kişiyim, örneğin:

Trafik kazalarının cezai neticelerden dolayı oluşan şahıs yaralanması ve bu fiilin

  • Taksirli müessir (§ 88 StGB)
  • Taksirli öldürme (§ 80 StGB)
  • Tehlikeli durumlarda taksirli müessir (§ 81 StGB)

Genellikle ceza gerektirmeyen taksirli müessirlerin durumları

  • Sebebiyet veren kişi yakın bir akraba olması
  • Failin suçu az olması

Ağır cezaya çarpılan failler şunlardır, örneğin ağır yaralanmalara sebep olan trefik kazası yapan veya tehlikeli durumu yaratan failler.

Trafik kazası can kaybıyla sonuçlanmadıysa fail için ceza davası yerine „diversyon“ uygulanabilir ve bundan dolayı mahkeme davası düşürülebilir.

Mag. Roland Friis
- Viyana’daki Ceza kanun uzmanınız -